• Úvod
  • Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Co jsou to osobní údaje?

Definice osobních údajů vychází z ustanovení § 4 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „zákon o ochraně osobních údajů”). Podle tohoto ustanovení se osobním údajem rozumí jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.

Jaké moje osobní údaje budou zpracovávány?

Bude zpracována Vaše e-mailová adresa.

Jaký je účel zpracování mých osobních údajů?

Vaše osobní údaje jsou používány pouze za účelem vyhodnocení hlasování v rámci projektu Zelená Porubě.

Dozví se někdo, jak jsem hlasoval(a)?

Ne. Výsledky hlasování budou interpretovány vždy tak, aby nebylo možné je jednoznačně spojit s Vaší identitou.

Budou moje osobní údaje využity ke komerčnímu využití?

Ne.

Kdo bude správcem mých osobních údajů?

Správcem Vašich osobních údajů bude organizátor tohoto hlasování blíže specifikovaný v aplikaci pro hlasování (dále též jen „správce”).

Poskytuji své osobní údaje dobrovolně, nebo je to moje povinnost?

Osobní údaje poskytujete dobrovolně.

Na jakou dobu osobní údaje poskytuji?

Osobní údaje poskytujete na dobu dvou let. Správce je oprávněn zpracovávat Vaše osobní údaje v plném rozsahu do doby, než požádáte o jejich odstranění.

Mohu svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat?

Ano, svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Stačí, pokud písemně či ze své e-mailové adresy požádáte správce o likvidaci svých osobních údajů a správce tuto likvidaci bez zbytečného odkladu provede.

Jakým způsobem budou moje osobní údaje zpracovány?

Vaše osobní údaje bude správce zpracovávat manuálně i automaticky prostřednictvím svých zaměstnanců a dále prostřednictvím zpracovatelů pověřených správcem na základě písemné smlouvy ve smyslu § 6 zákona o ochraně osobních údajů.