Chodník na nám. Jana Nerudy

Popis projektu

Chodník na nám. J. Nerudy je v dezolátním stavu. Ve dvorní části nám. J. Nerudy a tř. 17. listopadu máte zaručeno kvalitní parkování na žlutých čarách, chodníku a trávě. Bylo jednáno s OU a slíbeno řešení. Bohužel se tak nestalo.

Jak využijí nápad obyvatelé Poruby

Po chodníku se už nebudeme bát chodit. Když bude parkování vyřešeno tek se chodci nebudou bát a nebudou přemýšlet, jak projít mezi auty, když mají berle, vozík nebo kočárek.

Odůvodnění posouzení proveditelnosti:

Plánovaná rekonstrukce obvodových chodníků na nám. J. Nerudy proběhne formou běžné údržby v roce 2020. Současně s touto rekonstrukcí probíhá zadání projektové dokumentace na investiční akci stavebních úprav ulice Komenského od Hlavní třídy po nám. J. Nerudy. Oblast bude komplexně řešena jako celek. Nyní probíhají přípravná jednání tak, aby bylo dle plánu se stavebními úpravami započato v příštím roce.