Workout hřiště !!!

Popis projektu

Železná, pevná konstrukce. Workout typu "light" s následujícími prvky:
4x hrazda v různých výškách,
1x svislá hrazda,
1x "Human Flag" pro trénink vlajek,
1x trojité bradla light s různou šířkou pro ideální úchop.

Posiluje se celé tělo a svaly. Cvičení a posilování všech, co rádi cvičí, zdarma.

Jak využijí nápad obyvatelé Poruby

Zdarma cvičení a posilování.

Odůvodnění posouzení proveditelnosti:

V koncepční strategické studii 1. stavebního obvodu je v prostoru dvoru za čajovnou navrženo nové parkoviště. Pokud by workoutové hřiště bylo realizováno v prostoru za tímto navrhovaným parkovištěm, bude jeho zřízení plně v kompetenci MOb Poruba.