Dětské hřiště "Mezi domy"

Popis projektu

V roce 2017 jsme podávali návrh, ale bohužel nám nevyšel, proto vítáme rozdělení do 2 rozpočtů, snad se na nás letos usměje štěstí. Úřád Městského obvodu Poruba nám přidal lavičky, kolotoč a tabuli, za což jsme moc rádi, ale pořád je to nedostačující.

Jak využijí nápad obyvatelé Poruby

Hřiště bude sloužit hlavně dětem na hraní, rodičům k odpočinku a teď po výměně laviček i našim seniorům k posezení (viz foto), hriště je využíváno každodenně. Naším cílem je i mezigenerační propojení.

Odůvodnění posouzení proveditelnosti:

Vzhledem k omezenému prostoru a povinnosti dodržet při instalaci prvků ochranné a bezpečnostní zóny, je reálné doplnit do této lokality jeden hrací prvek.