Cykloboxy a cyklostojany na kola při Waldorfské základní škole

Popis projektu

Waldorfské sdružení Ostrava, fungující při Waldorfské základní škole, Waldorfském lyceu a waldorfské třídě v mateřské škole Větrná, jakožto zapsaný spolek, čítá desítky aktivních sportovců, jejichž děti docházejí či dojíždějí denně do školy. Rádi bychom podpořili naše děti v možnosti dojíždět do školy na kole a ulevili zahlcené Porubě od benzinových a dieslových motorů vozidel dopravujících děti do škol. Ranní situace bývají často zoufalé a cesta vlastní dopravy do školy se jeví jako výborná doplňková varianta pro Městskou hromadnou dopravu. Z tohoto důvodu podáváme návrh na účast v projektu Zelená Porubě, která nese ve svém názvu zelená, a tento projekt plně podporuje myšlenku redukce dopravy v Porubě. Důležitým aspektem je také to, že ul. Ludovíta Štúra je blízko napojení na páteřní cyklostezsky W a N, které protínají Porubu.

Jak využijí nápad obyvatelé Poruby

Jedná se o pozemky bezprostředně sousedící se Základní školou Waldorfskou a Waldorfským lyceem, které doplňuje waldorfská třída při mateřské škole Větrná. Vzhledem k situaci celého komplexu se naskýtá možnost využití těchto bezpečných "úschoven" pro kola také pro přilehlý areál VOKD, kde se nachází celý soubor sportovišť a v konečném důsledku také pro obyvatele přilehlých domů.
Uvažované cykloboxy a cyklo stojany budou k dispozici 24 hodin denně 7 dní v týdnu, což dodává tomuto projektu další rozměr.
Primárně chceme vybudovat zázemí pro děti dojíždějící do školy, také pro ty, kteří dojíždějí se svými rodiči, kteří by tak mohli bezpečně odskočit se svými dětmi od svého kola, aniž by měli obavu o to, zdali se vrátí a kolo bude stát opřené o zeď. Využití však může nalézt u všech Porubanů.

Odůvodnění posouzení proveditelnosti:

Cyklostojany budou v rámci sdílených kol umístěny na ul. L. Štúra v roce 2020 mimo projekt Zelená Porubě. Cyklostojany budou určeny k užívání jak pro soukromá kola tak pro kola sdílená.