Dům holubí, aneb humánně na ně

Popis projektu

Tento projekt má za cíl jednou pro vždy, efektivně a humánně začít kontrolovat holubí populaci ve městě, stejně jako to již od konce devadesátých let úspěšně funguje například v Rakousku a Německu. Jedná se o stavbu vkusného a estetického městského holubníku pro až 50 párů holubů, kde se holubi z okolí v relativně krátkém čase sestěhují za potravou, kde kálejí a snášejí vejce. Velmi levnou a jednoduchou údržbou lze ušetřit městu nemalé peníze za odchyt a nehumánní usmrcování ptáků. Metodou nahrazování vajec (nebo pouhým jejich potřesením a vrácením), lze zabránit vylíhnutí až 400 holubů za rok v jediném holubníku. Holubí výkaly zůstávají uvnitř holubníku a jsou podle potřeby vyklízeny a používány jako vynikající hnojivo.

Jak využijí nápad obyvatelé Poruby

Ať už jde o milovníky zvířat nebo ty, kteří holuby nemůžou vystát, tento projekt ocení každý. Holubi vždy dají přednost hulubníku s vhodnou potravou a hnízdícími policemi před balkony, parky a střechami domů. Dokonce ani nejbližší okolí holubníku není znečištěné holubím trusem, holubi jsou díky kvalitní stravě zdraví a nepřenáší mezi sebou nemoci. V neposlední řadě ušetří městu obrovské peníze za odchyt. Podle informací chovatele se holubi postupně sestěhují za potravou až z několika kilometrů od holubníku, což by jistě byla velká úleva pro všechny.

Odůvodnění posouzení proveditelnosti:

Odborní pracovníci úřadu nedoporučují instalaci takovýchto zařízení ve vnitroblocích, v exponované lokalitě. V případě tohoto návrhu jde o významný krajinný prvek “Havlíčkovo náměstí v Porubě“, kdy se jedná o významnou část krajiny, v tomto případě parku, který slouží k odpočinku a relaxaci, přičemž jakýkoliv zásah (stavba, pozemková úprava apod.) podléhá vydání závazného stanoviska orgánu ochrany přírody.
Z hlediska celkové koncepce veřejných prostranství městského obvodu doporučujeme případně umístit obdobné zařízení mimo obytné části městského obvodu.