Instalace hodin a oprava chodníku na vozovně

Popis projektu

Znovunainstalování městských hodin na novém samostatném sloupu na zelené ploše u zastávky Poruba vozovna, kde kdysi stávaly. Dále opravení chodníku – zkratky, která vede „parkem“ od tramvají na autobus a je hojně využívána lidmi.

Jak využijí nápad obyvatelé Poruby

Jelikož chodník lidé hojně využívají a ten je již ve špatném stavu, určitě by se po něm lidem příjemněji chodilo, kdyby byl opravený. Hodiny by byly praktickým a estetickým doplňkem.

Odůvodnění posouzení proveditelnosti:

Návrh je po technické stránce proveditelný, po společné diskusi s autorkou byl navýšen rozpočet a realizaci návrhu nyní nic nebrání.

Instalace městských hodin na novém samostatném sloupu na zelené ploše u zastávky Poruba vozovna je možné pouze po získání povolení příslušných orgánů státní správy. Konkrétní typ hodin (čtyřstranné, trojstranné, číselník, barva atd.) a přesné umístění bude řešeno v přípravné fázi projektu, a to po vytyčení vedení inženýrských sítí.