Malujeme Porubu

Popis projektu

Smyslem projektu je vytvořit místo k setkávání a trávení volného času v okolí Jazykového gymnázia Pavla Tigrida, které by sloužilo nejen jeho studentům, ale také místním obyvatelům. Chceme se pokusit vytvořit příjemné místo odpočinku i možnosti aktivního trávení volného času v Ostravě-Porubě instalací osmi laviček, květináčů, bylinkové a květinové zahrádky včetně popisek jednotlivých druhů rostlin, hmyzího hotelu a informační tabule s informacemi o historii Poruby a stálou výstavou fotografií výtvarných děl, jež vzniknou během soutěží malování křídou na chodník před budovou školy.
Projekt počítá s plánovanou rekonstrukcí chodníku a s možností řešení části jeho povrchu tak, aby se na něj dalo malovat barevnými křídami (například vsazením velkoplošných dlaždic). Škola by pak ráda pravidelně pořádala výtvarné soutěže zaměřené například na témata historie, architektury a užitého umění Poruby, ale také třeba kresby přírodnin (inspiraci mohou výtvarníci nalézt na bylinkových a květinových záhonech a v hmyzím hotelu). Fotografie nejlepších děl by byly celoročně umístěny na prosklené tabuli spolu se zajímavými informacemi z historie Poruby. Soutěže budou přístupné všem obyvatelům Poruby, kteří udrží v ruce křídu. Vycházíme z toho, že v každém z nás je kus malíře, jen jsme jej možná v sobě ještě neobjevili.

Jak využijí nápad obyvatelé Poruby

V této lokalitě, která je hustě obydlena a nachází se tu tři gymnázia, není dostatek míst určených k setkávání a trávení volného času. Záměrem projektu je vytvoření moderního prostoru, který by mohli využívat například studenti o volných hodinách, anebo místní obyvatelé odpoledne či o víkendech. Mělo by se jednat o místo natolik atraktivní, aby vybízelo k zastavení, odložení mobilů a starostí. Zároveň bude místem pravidelných setkávání u příležitosti výtvarných soutěží. Nepochybným přínosem bude také zkrášlení vstupní strany budovy gymnázia. Projekt tak v sobě spojuje účel komunitní, rekreační, estetický a vzdělávací. Chceme tedy vytvořit prostor pro setkávání všech, kteří jsou nějak spojeni s tímto krásným ostravským obvodem - všech, kteří v něm žijí, pracují, studují, nebo jím jen tak náhodou procházejí.

Odůvodnění posouzení proveditelnosti:

Návrh je realizovatelný pouze v rozsahu osazení laviček a zeleně, a to ve vazbě na připravovanou projektovou dokumentaci revitalizace veřejného prostoru pro lokalitu ulice Gustava Klimenta.