Nový život pro stromy

Popis projektu

Po vzoru sousedů z Pustkovce by i Porubané vdechli nový život stromům. Pařezy a kmeny stromů, které musely být skáceny, by umělečtí řezbáři přetvořili v dřevěné sochy. Vznikly by tak na ulicích a v parcích nové a originální sochy z materiálu, který je již zadarmo k dispozici.

Jak využijí nápad obyvatelé Poruby

Veřejná prostranství budou díky dřevěným sochám krásnější. Kultivovaný veřejný prostor má blahodárný vliv na kvalitu života obyvatel. Sochy nemusí být jen k „dívání“, mohou být i prakticky zaměřené – např. sedadlo, jednoduchá prolézačka pro děti atd.

Odůvodnění posouzení proveditelnosti:

Návrh je realizovatelný v případě dílčích úprav, a to ve využití dřevní hmoty z pokáceného stromu, nikoli pařezu. Strom by bylo nutné pokácet, odstranit a sochu, vyřezanou z kmene, na místo znovu instalovat.