Poruba bez vajglů

Popis projektu

Koberec z vajglů. Nedopalky cigaret válející se všude možně. Neukáznění kuřáci hyzdí veřejná prostranství – zastávky, parky, posezení…. Cílem projektu je:
1. vytipování vhodných lokalit, kde kuřáci často odhazují na zem vajgly,
2. umístění popelníků do těchto lokalit,
3. informační kampaň pro kuřáky,
4. zajištění pravidelného sběru odpadů z popelníků.

Lokality s největším množstvím odhozených nedopalků vytipují zaměstnanci na veřejně-prospěšných pracích. Navrhujeme popelníky zejména poblíž zastávek MHD, poblíž laviček v parcích a na náměstích.

Projekt se může inspirovat projektem v Mariánských Horách a Hulvákách, kde umístili 300 popelníků na sloupy veřejného osvětlení a k tomu uskutečnili informační kampaň.

Jak využijí nápad obyvatelé Poruby

Kuřáci budou mít kam odhodit nedopalek své cigarety. Veřejná prostranství bude zdobit zelená tráva, nikoli bílo-oranžový odpad.

Odůvodnění posouzení proveditelnosti:

Realizaci návrhu po technické stránce nic nebrání, rozpočet navrhovaných aktivit odpovídá skutečnosti.