Cvičiště pro psy

Popis projektu

Místo kde bude moci být prováděn výcvik psa a zároveň sportovní aktivita jeho majitele.

Jak využijí nápad obyvatelé Poruby

Místo s parkovou úpravou, kde se budou moci majitelé psů věnovat výcviku a pohybu. Majitelé psů si najdou sportovní vyžití spolu se svým zvířetem. Komunita pejskařů najde místo, kde se bude moci scházet, Možná se někteří majitelé naučí i uklízet po svém zvířeti, pokud nebudou chtít riskovat šlápnutí do výkalů.

Odůvodnění posouzení proveditelnosti:

Navrhované místo není vhodné, jedná se o rozvojovou plochu. V letošním ročníku participativního rozpočtu Zelená Porubě byl podán obdobný návrh ,,Psí hřiště“ situovaný na vhodnější travnaté ploše v lokalitě mezi prodlouženou Hlavní třídou a ulicí Alžírská, kde je také povolen volný pohyb psů.