Venkovní posilovna - Dvorní ulice

Popis projektu

V lokalitě ulice Dvorní v Porubě a celém 3. obvodu chybí jakékoliv venkovní volně přístupné sportoviště pro starší děti a dospělé. Navrhuji proto vybudovat na volné travnaté ploše u ulice Dvorní venkovní posilovnu vybavenou čtyřmi posilovacími stroji pro: přítahy ramen v sedě, tlaky na ramena v sedě, venkovní kyvadlo a stojan na shyby.

Jak využijí nápad obyvatelé Poruby

Posilovnu využijí obyvatelé přilehlé lokality, případně také oddíl biatlonu a oddíl atletiky a studenti VŠB k lepšímu využití volného a času a zvyšování kondice.

Odůvodnění posouzení proveditelnosti:

Návrh je realizovatelný v případě dílčích úprav – upřesnění typů jednotlivých cvičebních prvků a dopadových ploch s ohledem na jejich kvalitu.