Hravý chodník ZŠ Dětská

Popis projektu

„Hravý chodník ZŠ Dětská“ je projekt, jehož cílem je úprava povrchu asfaltové plochy před základní školou na ulici Dětská. Současný stav této plochy je poměrně špatný, cílem je nahradit stávající povrch dlaždicemi, které budou mít herní funkci. Z barevných dlaždic budou utvořeny hrací plány známých deskových her – Člověče nezlob se, Dáma (šachy) a dalších, které mohou občané Poruby, zejména děti, využít ke hře ve volném čase.

Jak využijí nápad obyvatelé Poruby

Na upravené ploše budou moci obyvatelé Poruby trávit volný čas hrou. Barevné dlaždice umožní interakci a nabídnou množství variací na známé stolní hry. Využití plochy není nijak omezeno časově. Prostranství je kdykoli přístupné veřejnosti.

Odůvodnění posouzení proveditelnosti:

Návrh je realizovatelný v případě úpravy rozpočtu nákladů na barevnou dlažbu před vchodem do školy. V případě opravy povrchu před ZŠ do betonové zámkové dlažby lze dodat dlažbu pouze v odstínech šedé (až do černé), žluté a červené.