Schody hrůzy! Pláčou Múzy

Popis projektu

Schodiště je již dlouhodobě nevyhovující z hlediska bezpečnosti jak pro žáky navštěvující ZUŠ, tak pro rodiče, prarodiče, těhotné, nebo invalidní. Neustále se odlupující a drolící shody je nutné nahradit odolným betonovým schodištěm s kvalitní povrchovou úpravou a fungujícím zábradlím. Taktéž asfaltový chodník pod schodištěm a před vstupem je plný děr a prasklin, proto je nutné jej opravit.Ve výsledku by mělo dojít k celkové obnově prostoru před vchodem do školy s využitím netradičních designových prvků, které přístup k této kulturní instituci výrazně oživí.

Jak využijí nápad obyvatelé Poruby

Základní uměleckou školu denně navštěvuje zhruba 200 žáků, 50 učitelů a zhruba stovka rodičů, či prarodičů, kteří doprovází malé děti. Při pořádání koncertů, kterých je ročně přes 200 je návštěvnost dvojnásobná. Schodiště rovněž využívají lidé bydlící k blízkém okolí, či žáci navštěvující ZŠ naproti. Vytíženost tohoto místa je opravdu veliká.

Odůvodnění posouzení proveditelnosti:

Návrh je po technické stránce proveditelný, po společné diskusi s autorkou byla úpravena šířka schodiště a navýšen rozpočet. Realizaci návrhu nyní nic nebrání.