Problém?! Chodník končící sloupem...

Popis projektu

Oprava chodníku vedoucího kolem sloupu na ulici Ĺ. Štúra, vysekání keřů a jednoho stromu a oprava navazujících komunikací.

Jak využijí nápad obyvatelé Poruby

Zlepšení komunikace v návaznosti na hojně využívanou zastávku Bytostav. Po dnešním chodníku se nedá prakticky chodit (viz. foto). U sloupu dochází k občasným střetům s projíždějícími vozidly a chodci.

Odůvodnění posouzení proveditelnosti:

Návrh je po technické stránce proveditelný, po společné diskusi s autorem byl navýšen rozpočet a realizaci návrhu nyní nic nebrání. Návrh byl rozšířen o opravu navazujících chodníků a úpravu okolní zeleně.