Výstavba hřiště na pétanque

Popis projektu

Výstavba hřiště na pétanque doplněné 2 lavičkami.

Jak využijí nápad obyvatelé Poruby

Pro sportovní a společenskou aktivitu seniorů a budoucích seniorů, ale i dětí.
Hřiště bude veřejně přístupné, využívané celoročně mimo zimu.

Odůvodnění posouzení proveditelnosti:

Realizaci návrhu po technické stránce nic nebrání, rozpočet navrhovaných aktivit odpovídá skutečnosti.