Nová parkovací místa

Popis projektu

Na křížení ulice Urxova a Čs. exilu jsou chodníky, které jsou ukončeny v oblouku do ulice Čs. exilu obrubníkem, nikam nepokračují, a proto je chodci nepoužívají. Autor zde navrhuje vyznačení 4 nových parkovacích míst. Obdobně by mohla být vyznačena další 2 parkovací místa na opačné straně ulice Urxovy, kde chodník končí u stání pro kontejnery.

Jak využijí nápad obyvatelé Poruby

Nová parkovací místa využijí řidiči, kteří přijíždějí až večer a místa na parkovištích jsou obsazena. Pokud se na navrhovaná místa v křižovatce postaví nyní, riskují pokutu. Při hledání místa na zaparkování, zbytečně objíždějí bloky domů a znečisťují vzduch výfukovými plyny. V této části Poruby je stará zástavba, kde nejsou větší plochy na vybudování velkokapacitních parkovišť, jako např. na 8. obvodě.

Odůvodnění posouzení proveditelnosti:

Jedná se o prostor křižovatky. V tomto prostoru není možné budovat parkovací místa dle § 27, článku 1, písmena d), zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích. Jedná se o komunikaci s jednosměrným provozem.