Odpadkový koš prospěje každému lesu

Popis projektu

Zpříjemnění vstupu do plesenského lesa a celkově zlepšení čistoty přilehlého okolí.

Jak využijí nápad obyvatelé Poruby

Každý den navštěvuje plesenský les stovky spoluobčanů. Celý vstup do lesa by si do budoucna zasloužil kompletní vyčištění a revitalizaci. Pro spolubčany, kteří mají touhu dále neznečišťovat les odpadem, by bylo vhodné ke vstupu do lesa pořídit odpadkový koš.

Odůvodnění posouzení proveditelnosti:

Návrh bude realizovatelný v podobě navržené autorem nákupem odpadkového koše a dodáním na požadované místo mimo projekt Zelená Porubě.