Vchody do domu plné květin

Popis projektu

Znovu obnovit – nově vytvořit květinové záhony před domem čp. 1285 na ulici K. Pokorného. Rozzáří to životní prostředí a bude to těšit a dělat radost lidem, kteří v tomto domě bydlí a taky lidem, kteří kolem těchto květinových záhonů budou chodit. Součástí návrhu je také instalace 2 sudů na dešťovou vodu, aby další náklady na údržbu záhonů, tj. zalévání květin, byly minimální.

Cílem návrhu je nejen vytvořit nové záhony, ale také zapojit obyčejné lidi do výzdoby místa, ve kterém bydlí. Pokud se návrh osvědčí a lidé budou mít zájem se o květiny sami starat, potom mohou být záhony založeny i před dalšími vchodu na ul. K. Pokorného (později na dalších místech Poruby).Vyzdobit květinami nejen centrální městské plochy. Vrátit Ostravě-Porubě jméno ZELENÁ PORUBA!

Jak využijí nápad obyvatelé Poruby

Tento nápad zlepší, zpříjemní a zkrášlí životní prostředí pro žití našich spoluobčanů.
Sám a na vlastní náklady jsem na podzim roku 2015 a celý rok 2016 obnovoval květinový záhon před vchodem domu kde bydlím (naproti Biskupskému gymnáziu). Při údržbě záhonu (sázení květin, plení a zalévání záhonu) se lidem, kteří šli zrovna kolem, květinový záhon moc líbil a nahlas ho pochválili.

Odůvodnění posouzení proveditelnosti:

Návrh původně obsahoval obnovení/založení květinových záhonů před všemi vchody na ulici K. Pokorného. Po konzultaci s autorem byl návrh upraven tak, že se týká pouze domu čp. 1285. Úprava byla provedena z toho důvodu, že není zaručeno, že by i občané dalších domů měli zájem o záhony pečovat. Hrozilo by, že záhony budou zanedbané, protože není v silách městského obvodu pravidelně ošetřovat výsadby mimo nejvíce frekventovaná místa. Realizaci upraveného návrhu po technické stránce nic nebrání.

Návrh byl stažen na přání autora a nepostupuje do listopadového hlasování.

Fotogalerie