Zpevnění vyšlapané zkratky

Popis projektu

Zpevnění vyšlapané zkratky na rohu ulice 17. listopadu 642 a náměstí B. Němcové, za prodejnou pečiva Seval.

Jak využijí nápad obyvatelé Poruby

V současné době nevypadá roh tohoto domu esteticky. Zpevněním zkratky se především zlepší vzhled tohoto místa.

Odůvodnění posouzení proveditelnosti:

Realizaci návrhu po technické stránce nic nebrání, rozpočet navrhovaných aktivit odpovídá skutečnosti.

Fotogalerie