Aktivní posezení u altánku

Popis projektu

Návrh se týká obnovení původního hřiště, ze kterého zbyla pouze popraskaná a travou prorostlá betonová deska (viz. fotodokumentace). Součástí obnovy navrhujeme vybudovat moderní prostor pro volnočasové aktivity nejen dětí a mládeže, ale rovněž zázemí pro posezení a zábavu dospělých – včetně sportovních aktivit. Prostor (viz. mapka) je dostatečně velký pro realizaci, konkrétní uspořádání „atrakcí“ a vybavení včetně městského mobiliáře (lavičky, stoly) bude konzultováno s architektem. Doplnit veřejné osvětlení.

Pro inspiraci zasíláme konkrétní náměty (u některých doloženo fotodokumentací):
- pump track – jedná se o moderní a nejen mezi dětmi oblíbenou dráhu, kde se jezdí na kolech (příklad dráhy v Proseči)
- zabudované trampolíny – inspirace z Rakouska
- nástroje pro cvičení – sloužící pro protažení těla, posílení problematických partií
- stoly pro hraní deskových her – např. šachy, dáma, a další
- altánek – pro sousedské posezení, grilování

Jak využijí nápad obyvatelé Poruby

Oživení prostoru občanskou vybaveností využijí především obyvatelé v blízkém okolí – orientačně přes 150 rodin. Abychom zabránili případnému vandalismu či nežádoucímu shlukování problematických osob (přespávání bezdomovců apod.), mohl by být celý areál v obdobném režimu, jako hřiště pod ŽS K. Pokorného (přítomnost správce).

Odůvodnění posouzení proveditelnosti:

Návrh je v kolizi s připravovaným projektem “Revitalizace Pustkoveckého údolí“, který bude realizovat statutární město Ostrava. Plocha, kterou autor navrhuje upravit, je již zahrnuta ve zpracovaném investičním záměru zmíněného projektu. Revitalizace Pustkoveckého údolí je navržena v souladu s požadavky lidí, kteří se v minulosti na dané téma vyjadřovali. Cílem projektu je přiblížit Pustkovecké údolí občanům a rozšířit tak klidovou a odpočinkovou zónu o místo, kde by občané mohli trávit volný čas. Zároveň se v blízkosti řešené plochy (při ZŠ K. Pokorného) již započala realizace Komunitního centra, v jehož oploceném areálu se bude nacházet množství volnočasových a herních prvků a tento areál bude k dispozici i obyvatelům v okolí ulice Slavíkova.

Fotogalerie