Červená, oranžová, zelená - JEDEME!

Popis projektu

Projekt se týká rekonstrukce a úpravy povrchů dopravního hřiště, které se nachází v areálu MŠ Ukrajinská a je v sezóně denně za pěkného počasí využíváno veřejností. Na dopravním hřišti mají možnost rodiče nechat děti v bezpečném prostředí zkoušet a rozvíjet své dovednosti na kolech, koloběžkách či odrážedlech, aniž by museli mít strach, že děti ujedou na cestu. Děti mohou zároveň s dopravním hřištěm využívat další herní prvky zahrady mateřské školy, které napomáhají fyzické zdatnosti, schopnosti koordinace v prostoru, obratnosti, pohotovosti a mnoho dalšího.

Vzhledem k tomu, že dopravní hřiště bylo budováno v roce 1966 a lokální opravy povrchů proběhly v roce 2001, jsou již na cestách viditelné známky opotřebení a stáří. Povrch se v některých místech zvedá pod vlivem podrůstajících kořenů, v jiných místech praská a vlní se. Pro malé cyklisty toto tvoří jistá rizika.

Cílem našeho návrhu je předejít opravami hřiště možným bezpečnostním rizikům, které mohou jeho užívání znepříjemňovat a celé hřiště zároveň ještě více zatraktivnit. Návrh zahrnuje renovaci zastaralých povrchů, doplnění cest obrubníky, rozšíření "slepé ulice" na prostor, který může být dětmi využit i pro míčové hry na zpevněném povrchu a doplnění cest vodorovným značením. Projekt by byl realizován na pozemcích příspěvkové organizace zřízené městským obvodem Poruba.

Prezentace ke stažení.

Jak využijí nápad obyvatelé Poruby

Dopravní hřiště mateřské školy na ul. Ukrajinská je již několik let v řadě využíváno veřejností, zejména z řad rodičů s dětmi. Hřiště a celou zahradu mají možnost místní občané navštěvovat v době, kdy není provoz mateřské školy a tato možnost je poměrně hojně využívána. Dopravní hřiště a celá zahrada mateřské školy je během školního roku pro veřejnost otevřena ve všední dny od 16:30 do 18:00, o víkendech od 10:00 do 12:00 a od 14:00 do 18:00. V létě, když není provoz v MŠ, je zahrada otevřena od 10:00 do 12:00 a od 14:00 do 19:00.

Odůvodnění posouzení proveditelnosti:

Realizaci návrhu po technické stránce nic nebrání, rozpočet navrhovaných aktivit odpovídá skutečnosti.

Fotogalerie