Autobusová zastávka na ul. Slavíkova směrem od ul. 17. listopadu

Popis projektu

V prostoru ul. Slavíkova bydlí řada seniorů, pro které je vzdálenost k zastávce Pustkovec nebo Slavíkova značnou zátěží. Proto se dožadují zastávky ze směru od 17. listopadu. Asi ba postačovala zastávka na znamení. Ke štítové stěně jedné řady garáží vmáčknout nástupní ostrůvek. Realizovat přechod pro chodce a v celém úseku ul. Slavíkova omezit rychlost na 40 km/hod., protože řada motoristů si na rovném úseku dělá závodní dráhu. je jen otázka času, kdy dojde k vážné nehodě. Stejné řešení je na zastávce DP Ostrava na ul. Průběžná. Bude také nutný zpomalovací semafor.

Jak využijí nápad obyvatelé Poruby

Zastávku budou využívat zejména senioři bydlící na ul. Slavíkova.

Odůvodnění posouzení proveditelnosti:

Zřízení autobusové zastávky, omezení rychlosti na ul Slavíkova, ani instalace zpomalovacího semaforu není v kompetenci městského obvodu Poruba. Zřizování autobusových zastávek je v kompetenci Dopravního podniku města Ostravy. Správu ul. Slavíkova, tj. veškeré úpravy včetně dopravního značení, zajišťuje společnost Ostravské komunikace, a.s.

Městský obvod může tento návrh předat zmíněným společnostem jako podnět občanů žijících v této lokalitě. Náklady na realizaci tohoto návrhu by v případě, že by se měl uskutečnit v celém rozsahu, pravděpodobně přesahovaly náklady odhadované autorem.