Chodník, kde chodí lidi

Popis projektu

Zřízení chodníku na místě, kde lidé vyšlapali na trávníku pěšinku. Jedná se o ul. Francouzská – chybí chodník, který by spojil banku s chodníkem vedoucím okolo (cca 15 m).

Jak využijí nápad obyvatelé Poruby

Budou chodit po chodíku a ne po blátě.

Odůvodnění posouzení proveditelnosti:

Realizaci návrhu po technické stránce nic nebrání, rozpočet navrhovaných aktivit odpovídá skutečnosti.

Fotogalerie