Přihlaste se k odběru všech důležitých informací na váš e-mail

Už známe výsledky hlasování!

Všechny hlasy jsou sečteny a výsledky vyhodnoceny. Gratulujeme autorům úspěšných návrhů a děkujeme všem, kteří se aktivně zapojili.

V tabulce uvidíte pořadí návrhů, které bylo sestaveno podle výsledného počtu hlasů, tj. po odečtení těch záporných. V rámci 1 milionu korun, který byl vyhrazen pro tento ročník Zelená Porubě, bude realizováno prvních 7 návrhů (uvidíte je v tabulce nad červenou čárou).

Celkem se do online hlasování zapojilo 1178 lidí, bohužel řada z nich svou volbu nepotvrdila ve svém e-mailu, proto se započítalo jen 898 hlasování.

Ani hlasovacích lístků nebylo málo, celkem jste jich vyplnili 497, z toho neplatných bylo 12. 

Fotogalerie