• Úvod
  • Etapy
  • Svůj nápad konzultujte s odborníky

Svůj nápad konzultujte s odborníky

I podané návrhy můžete dále upravit.

Všechny návrhy projdou nejprve formální kontrolou, která ověří, jestli je formulář správně vyplněn, jestli jsou doloženy všechny povinné přílohy a zda se projekt týká pozemků, které má městský obvod Poruba ve správě. O výsledku kontroly vašeho návrhu vás budeme informovat a pokud to bude potřeba, můžete ve stanoveném termínu návrh doplnit nebo opravit.

Projekty, které projdou formální kontrolou, posoudí v další fázi odborní zaměstnanci úřadu. Zjišťovat budou, jestli jsou návrhy z technického pohledu proveditelné a jestli je jejich uskutečnění v kompetenci městského obvodu. Můžou vám jako autorovi poradit, jak upravit námět, aby šel v praxi lépe uskutečnit.