Pro nápad získejte podporu

Nápad představte ostatním a získejte pro něj podporu.

Na podzim budou všechny „životaschopné“ návrhy představeny veřejnosti. Kromě toho, že je budeme prezentovat na těchto stránkách, facebookovém profilu a v televizním magazínu, připravujeme také setkání, kde budou autoři sami prezentovat veřejnosti své návrhy.

Se svým návrhem byste měli seznámit co nejvíce lidí a přesvědčit je, aby jej ve veřejném hlasování podpořili.