Přihlaste se k odběru všech důležitých informací na váš e-mail
  • Úvod
  • Aktuálně
  • Ohlédnutí za druhým ročníkem projektu Zelená Porubě

Ohlédnutí za druhým ročníkem projektu Zelená Porubě

Už za pár dní budou zveřejněna pravidla projektu Zelená Porubě pro rok 2018 a zároveň i termín přihlašování návrhů pro třetí ročník této akce.

A co vše se událo v rámci projektu v roce 2017?

Během května jsme přijímali vaše návrhy ke zlepšení veřejného prostoru v Porubě. Celkově se jich sešlo 18 a převládaly nápady na dětská hřiště a posezení. Po technické kontrole všech zaslaných návrhů a konzultacích s autory jich do hlasování postoupilo 12.

Hlasování probíhalo na konci listopadu a na výběr jste měli ze dvou možností. On-line na webových stránkách projektu nebo odevzdáním hlasovacího lístku do jedné ze čtyř porubských knihoven nebo do připraveného boxu v Informačním centru na Hlavní třídě. Do hlasování se vás zapojilo více než 1 200 a svými hlasy jste vybrali čtyři projekty, mezi které bude rozděleno celkově 1,5 mil Kč. Největší počet kladných hlasů, konkrétně 228, získal návrh na zmodernizování relaxačního náměstíčka na ulici Slavíkově. Mezi další úspěšné návrhy patří úprava nadzemní části bývalých toalet na Hlavní třídě, dětské hřiště u ulice J. Šoupala a opravy povrchů dopravního hřiště u mateřské školy v Ukrajinské ulici. Tyto čtyři  návrhy se dočkají realizace během roku 2018.

Zatímco probíhal druhý ročník, pracovali jsme na realizaci vítězných projektů z roku 2016. Podařilo se nám uvést do života všech sedm vítězných projektů: veřejné pítko na Hlavní třídě, vybudování chodníků a oprava schodů na ulici J. Skupy u restaurace Vltava, hodiny na Alšově náměstí, piknikové místo na Páťáku, chodník na ulici Francouzská, discgolfové hřiště či zpevnění úzké zkratky v ulici Podroužkova.

Výraznější změny oproti původnímu konceptu se dočkal návrh s názvem Poruba spravedlivě (hodiny na Alšově náměstí). Autorova verze obsahovala kromě umístění samotných hodin také instalaci čtyřstěnné otáčivé informační tabule, nicméně po společné konzultaci byla změněna, a to tak, že novinky a důležité infomace pro občany městského obvodu Poruba budou zveřeňovnány v prostoru autobusové zastávky Alšovo náměstí.

Přehlednou mapu stavu návrhů za uplynulé ročníky naleznete ZDE

Pro rok 2018 chystáme novinky! Vše bude včas zveřejněno na webových stránkách Zelená Porubě i na facebookovém profilu projektu Zelená Porubě.