Přihlaste se k odběru všech důležitých informací na váš e-mail

Navrhněte svůj dvůr!

Pátý ročník projektu porubského participativního rozpočtu Zelená Porubě prošel významnou změnou. I nadále budou moci Porubané rozhodovat o tom, do čeho bude radnice investovat část peněz ze svého rozpočtu. Nyní však budou moci navrhnout novou podobu celého dvora (vnitrobloku). Pro takovouto koncepční proměnu bude vyčleněno z rozpočtu obvodu až 4 miliony Kč. Oproti předchozím ročníkům bude ale tentokrát projet dvouletý.

Předokládaný časový harmonogram je rozvržený do následujících etap:

  • Informování o zahájení dalšího ročníku projektu: červen -srpen 2020
  • Podávání návrhů: září 2020
  • Posouzení návrhů odbornou komisí a výběr max. 5 návrhů, které postupují do hlasování: říjen 2020
  • Příprava ideového návrhu ve spolupráci architekta, urbanisty a navrhovatele, za dohledu zástupce úřadu obvodu, pro všechny postupující návrhy: listopad 2020 -duben 2021
  • Veřejná prezentace a diskuze nad předloženými návrhy: duben -květen 2021
  • Veřejné hlasování o návrzích: květen 2021
  • Dopracování vítězného projektu: červen 2021 –únor 2022
  • Vyčlenění financí do rozpočtu pro rok 2022: prosinec 2021
  • Vyhodnocení procesu participace a komunikace: leden –březen 2022
  • Realizace vítězného návrhu: březen 2022 –prosinec 2022

Kompletní Zásady realizace projektu Porubský participativní rozpočet 2020: „Zelená Porubě - navrhni svůj dvůr“ najdete zde.