Navrhněte, co vylepšit

Na začátku je vždy nápad.

Možná už dlouho vnímáte, že ve vašem okolí něco chybí, že by se něco mělo změnit nebo opravit. Pokud se chcete podílet na změně, začněte už teď promýšlet svůj nápad a ptejte se svých známých, diskutujte se sousedy. Jejich pohled a podněty vám pomůžou připravit návrh tak, aby získal co největší podporu. Míra podpory bude totiž v pozdějším veřejném hlasování klíčová.

S nápadem může přijít každý občan Poruby, který dovršil 15 let. Zapojit se tedy mohou jak mladí, tak senioři, pracující či maminky na mateřské dovolené, skupiny studentů i neziskové organizace.
 

Ověřte si, že váš nápad splňuje podmínky

Především musí jít o návrh, který se týká úprav veřejného prostranství a přinese užitek široké veřejnosti. Další podmínkou je, aby se týkal pozemků, které má městský obvod Poruba ve správě. Tuto skutečnost si můžete sami ověřit ve veřejně dostupné on-line databázi katastrálního úřadu – http://nahlizenidokn.cuzk.cz

Orientačně také zjistěte, jaké náklady budou na realizaci vašeho nápadu potřeba. Využít můžete orientační ceník, který pro vás připravujeme, nebo si můžete udělat ke zjištění nákladů vlastní průzkum, například u dodavatelů služeb a komponentů nebo u realizátorů podobných projektů.

Rádi vám poradíme, ptejte se nás

Nejste-li si jistí, že všemu dobře rozumíte, ptejte se nás! Připravujeme setkání pro všechny zájemce, na kterém představíme proces i pravidla celého projektu. Své dotazy můžete také pokládat koordinátorce projektu prostřednictvím e-mailu zelenaporube@moporuba.cz nebo na tel. č. 725 079 919.

Přihlaste svůj návrh do projektu

Na začátku dubna zveřejníme formulář pro přihlašování návrhů, popis povinných příloh a návod na vyplnění. Formulář bude k dispozici:

  1. on-line v sekci přihlásit návrh,
  2. ke stažení včetně příloh v sekci přihlásit návrh,
  3. v tištěné podobě k vyzvednutí na vrátnicích budov Úřadu městského obvodu Poruba na ulicích Klimkovická (budova A) a Gen. Sochora (budova C), v centrech volného času na ulicích O. Jeremiáše a Vietnamská a v informačním centru na Hlavní třídě.

Návrhy budeme přijímat od května do června, ukončení přijímání návrhů je 30.6.2016. Během této doby můžete také využít konzultace, které si lze domluvit prostřednictvím koordinátorky projektu na e-mailu zelenaporube@moporuba.cz nebo na tel. č. 725 079 919.