Hlasujte pro nejlepší nápady

O tom, které návrhy budou realizovány, rozhodnou sami obyvatelé Poruby.

Seznamte se s jednotlivými náměty a dejte svůj hlas tomu, který se vám bude nejvíce líbit, nebo který bude podle vás nejužitečnější. K dispozici budete mít 2 kladné hlasy pro náměty, které budete chtít podpořit a jeden hlas záporný pro věc, která se vám líbit nebude. Hlasování proběhne ve dvou kategoriích. Samostatně bude hlasováno o návrzích, jejichž celkový předpokládaný rozpočet nepřekročí 100.000 Kč. Ty budou označovány jako „MALÉ“. Druhou kategorii budou tvořit návrhy, jejichž celkový předpokládaný rozpočet bude vyšší než 100.000 Kč, ale nepřekročí 700.000 Kč, ty budou označovány jako „VELKÉ“.

Hlasování se uskuteční v listopadu, přesné datum zahájení a ukončení hlasování zveřejníme s dostatečným předstihem.