Přihlaste se k odběru všech důležitých informací na váš e-mail

Diskutovali jsme s autory návrhů přímo v terénu!

Do projektu Zelená Porubě bylo v letošním třetím ročníku přihlášeno 17 návrhů. A sešly se návrhy opravdu pestré! Hřiště pro děti, sportovní hřiště pro dospělé, agility hřiště pro pejsky, návrhy na zvelebení prostorů před školou či na vysazení záhonu růží. Ne každý z návrhů je ale možné realizovat v té podobě, jak si autor představuje. Překážky mohou být různé: vedení inženýrských sítí, příliš vysoké náklady na realizaci nebo strategické záměry obvodu v dané lokalitě. A právě společné projednání možnosti realizace návrhů je důvodem k setkání s každým z autorů přímo v terénu. Prohlédli jsme si danou lokalitu, vyslechli si informace o budoucím vzhledu a smyslu každého z návrhů a společně jsme hledali cestu, jak vše upravit či změnit, aby byl výsledek co nejlepší.

Každému z autorů tak patří velký dík nejen za to, že se do projektu Zelená Porubě zapojili, ale i za skvělou spolupráci při tvorbě finální podoby návrhu.

Fotogalerie