Přihlaste se k odběru všech důležitých informací na váš e-mail
  • Úvod
  • Aktuálně
  • 16 návrhů do čtvrtého ročníku projektu Zelená Porubě

16 návrhů do čtvrtého ročníku projektu Zelená Porubě

Posledním červnovým dnem skončila možnost přihlásit svůj návrh do projektu participativního rozpočtu Zelená Porubě. Letos lidé poslali šestnáct nápadů, což víceméně odpovídá počtu z minulých let.

Projekt participativního rozpočtu Zelená Porubě je ve svém čtvrtém ročníku. A 30. června skončila jedna z jeho nejdůležitějších etap, tedy možnost přihlásit svůj návrh. Letos tuto možnost využilo šestnáct lidí a pozitivní je, že návrhy jsou různorodé a originální.

Nápady se pohybují od těch malých až po velké úpravy veřejného prostoru a jsme rádi, že se objevují i opravdu originální návrhy. Jen namátkou třeba poeziomat, což je zařízení, kde si lidé mohou poslechnout nahrané básnické texty, veřejný gril, historické fotografie na zastávkách nebo holubí dům, což je zajímavý návrh, jak humánním způsobem omezovat populaci holubů ve městě.

Každý návrh teď projde kontrolou odborníků na úřadě. Ti posoudí, zda jsou uvedené rozpočty reálné a případně je společně s autory nápadů upraví. Důležité pak bude posoudit, zda návrh je vůbec proveditelný, jestli je lokalita, kde má být, v majetku Poruby a v neposlední řadě i to, zda není v konfliktu s nějakým strategickým cílem obvodu. Případné problémy budeme řešit přímo s autory návrhů.

Úspěšné návrhy se na podzim představí veřejnosti, která o nich bude v listopadu hlasovat. Letos poprvé ve dvou kategoriích. Městský obvod Poruba totiž na Zelenou Porubě vyčlenil 2 miliony korun: 1,7 milionu půjde na takzvané velké projekty, kde je rozpočet nad 100 tisíc korun. Zbývající peníze se rozdělí mezi malé projekty, kde je rozpočet nižší.

Fotogalerie