• Úvod
 • O čem to je a jak to celé proběhne?

O čem to je a jak to celé proběhne?

Zelená Porubě, zelená vašim nápadům

Chcete se zapojit do dění v Porubě? Pokud ano, máte jedinečnou příležitost rozhodnout o tom, do čeho bude Poruba investovat část peněz ze svého rozpočtu. Sami můžete přijít s nápadem a přesvědčit ostatní, aby jej v hlasování podpořili. Poruba pak nejúspěšnější nápady zrealizuje.

Zelená Porubě s podtitulem Tvoříme Porubu společně je název projektu, který dává obyvatelům Poruby možnost mít přímý vliv na podobu svého nejbližšího okolí a také na to, jak se bude Poruba v následujících letech rozvíjet. Každý z vás nyní může předložit konkrétní návrh na úpravu veřejného prostranství. A poté už bude záležet jen na tom, zda váš návrh osloví ostatní, kteří o něm budou hlasovat. Pro letošní ročník projektu Zelená Porubě radnice vyčlenila jeden a půl milionu korun. Částka bude využita na úpravy veřejného prostoru, které navrhnou obyvatelé Poruby a které získají největší podporu ve veřejném hlasování. A navrhnout můžete cokoli, co se vejde do finančního limitu a bude sloužit ostatním. Fantazii se žádné meze nekladou a budeme rádi, pokud dostaneme řadu netradičních návrhů, které přispějí k zatraktivnění Poruby.

Metodě, při které sami obyvatelé rozhodují o využití části rozpočtu, se říká participativní (účastnický) rozpočet. Nejdůležitější je při něm úzká spolupráce obyvatel s radnicí. 

Zelená Porubě není projektem jen na jeden rok. Věříme, že letošní ročník bude úspěšný a že projekt bude pokračovat i v dalších letech, kdy ho chceme dále rozšiřovat.

Kompletní Zásady realizace projektu Porubský participativní rozpočet 2019 – „Zelená Porubě“ najdete zde.

A jak přesně bude celý proces probíhat? Uskuteční se v několika krocích

1. Navrhněte, co vylepšit

 • Na začátku je vždy nápad
  Možná už dlouho vnímáte, že ve vašem okolí něco chybí, že by se něco mělo změnit nebo opravit. Pokud se chcete podílet na změně, začněte už teď promýšlet svůj nápad, ptejte se svých známých, diskutujte se sousedy. Jejich pohled a podněty vám pomůžou připravit návrh tak, aby získal co největší podporu. Míra podpory bude totiž v pozdějším veřejném hlasování klíčová.

  S nápadem může přijít každý občan Poruby, který dovršil 15 let. Zapojit se tedy mohou jak mladí, tak senioři, pracující či maminky na mateřské dovolené, skupiny studentů, neziskové i příspěvkové organizace
   
 • Ověřte si, že váš nápad splňuje podmínky
  Především musí jít o návrh, který se týká úprav veřejného prostranství a přinese užitek široké veřejnosti. Další podmínkou je, aby se týkal pozemků, které má městský obvod Poruba ve správě. Tuto skutečnost si můžete sami ověřit ve veřejně dostupné on-line databázi katastrálního úřadu - http://nahlizenidokn.cuzk.cz.

  Orientačně také zjistěte, jaké náklady budou na realizaci vašeho nápadu potřeba. Využít můžete orientační ceník, který pro vás připravujeme, nebo si můžete udělat ke zjištění nákladů vlastní průzkum, například u dodavatelů služeb a komponentů nebo u realizátorů podobných projektů.
   
 • Rádi vám poradíme, ptejte se nás
  Nejste-li si jisti, že všemu dobře rozumíte, ptejte se nás! Připravujeme setkání pro všechny zájemce, na kterém představíme proces i pravidla celého projektu. Své dotazy můžete také pokládat koordinátorovi projektu prostřednictvím e-mailu zelenaporube@moporuba.cz nebo na tel. č. 720 735 317.
   
 • Přihlaste svůj návrh do projektu
  Na začátku května zveřejníme formulář pro přihlašování návrhů, popis povinných příloh a návod na vyplnění. Formulář bude k dispozici:
  a) on-line v sekci přihlásit návrh,
  b) ke stažení včetně příloh v sekci přihlásit návrh,
  c) v tištěné podobě k vyzvednutí na vrátnici Úřadu městského obvodu Poruba na ulici Klimkovická, v Informačním centru na Hlavní třídě a ve všech porubských knihovnách (L. Podéště 1970, Opavská 6111, Podroužkova 1663, Vietnamská 1541).

  Návrhy budeme přijímat v průběhu května a června, přesné datum zahájení a ukončení přijímání návrhů zveřejníme s dostatečným předstihem. Během této doby můžete také využít konzultace, které si lze domluvit prostřednictvím koordinátora projektu na e-mailu zelenaporube@moporuba.cz nebo na tel. č. 720 735 317.

2. Svůj nápad konzultujte s odborníky

Všechny návrhy projdou nejprve formální kontrolou, která ověří, jestli je formulář správně vyplněn, jestli jsou doloženy všechny povinné přílohy a zda se projekt týká pozemků, které má městský obvod Poruba ve správě. O výsledku kontroly vašeho návrhu vás budeme informovat a pokud to bude potřeba, můžete ve stanoveném termínu návrh doplnit nebo opravit.

Projekty, které projdou formální kontrolou, posoudí v další fázi odborní zaměstnanci úřadu. Zjišťovat budou, jestli jsou návrhy z technického pohledu proveditelné a jestli je jejich uskutečnění v kompetenci městského obvodu. Můžou vám jako autorovi poradit, jak upravit námět, aby šel v praxi lépe uskutečnit.

3. Nápad představte sousedům a získejte pro něj podporu

Na podzim budou všechny „životaschopné“ návrhy představeny veřejnosti. Kromě toho, že je budeme prezentovat na těchto stránkách, facebookovém profilu a v televizním magazínu, připravujeme také setkání, kde budou autoři sami prezentovat veřejnosti své návrhy.

Se svým návrhem byste měli seznámit co nejvíce lidí a přesvědčit je, aby jej ve veřejném hlasování podpořili.

4. Hlasujte pro nejlepší nápady

O tom, které návrhy budou nakonec realizovány, rozhodnou hlasováním sami obyvatelé Poruby. Seznamte se s jednotlivými náměty a dejte svůj hlas tomu, který se vám bude nejvíce líbit, nebo který bude podle vás nejužitečnější. K dispozici budete mít 2 kladné hlasy pro náměty, které budete chtít podpořit a jeden hlas záporný pro věc, která se vám líbit nebude. Hlasování proběhne ve dvou kategoriích. Samostatně bude hlasováno o návrzích, jejichž celkový předpokládaný rozpočet nepřekročí 100.000 Kč. Ty budou označovány jako „MALÉ“. Druhou kategorii budou tvořit návrhy, jejichž celkový předpokládaný rozpočet bude vyšší než 100.000 Kč, ale nepřekročí 700.000 Kč, ty budou označovány jako „VELKÉ“. 

Hlasování se uskuteční v listopadu, přesné datum zahájení a ukončení hlasování zveřejníme s dostatečným předstihem.

5. Radnice vítězné projekty zrealizuje, výsledek bude sloužit všem

Výsledky hlasování budou zveřejněny ke konci roku a bezprostředně poté začne příprava realizace vítězných návrhů. K samotné realizaci dojde v průběhu roku 2020. O tom, jak práce postupuji, vás budeme informovat.