Archiv projektů

Na tomto místě vidíte všechny návrhy, které byly přihlášeny v minulých letech. U těch, které prošly hodnocením a postoupily do hlasování, uvidíte jejich umístění a výsledný počet hlasů, které získaly.

 • Gerhard

  Estetizace garáží na ul. Slavíkova

  Stav těchto garáží je ostudou obvodu. Městský obvod Poruba by měl iniciovat u majitelů garáží kroky vedoucí k jejich zkrášlení. Navrhujeme v první etapě namalovat na štítové zdi do ulice formou Street Art obraz podobný, jako má Duhový dům v Mariánských Horách. Přitom zachovat obnovenou reklamu Vaňkova kopce. V druhé etapě provést jednotný nátěr vrat a zdí ze strany vrat. Náklady na estetizaci…

 • Pavel

  Nová parkovací místa

  Na křížení ulice Urxova a Čs. exilu jsou chodníky, které jsou ukončeny v oblouku do ulice Čs. exilu obrubníkem, nikam nepokračují, a proto je chodci nepoužívají. Autor zde navrhuje vyznačení 4 nových parkovacích míst. Obdobně by mohla být vyznačena další 2 parkovací místa na opačné straně ulice Urxovy, kde chodník končí u stání pro kontejnery.

 • Sylva

  Sud na dešťovku

  Před domem čp. 1785/5 na ul. Zdeňka Štěpánka byla založena "zahrádka" (květiny, dnes i bylinky). Dnes se o ni starám já s podporou několika sousedů. Zalévání zahrádky už nemohu „dotovat“, proto navrhuji ke vchodu čp. 1785/5 pořídit 200 litrový sud na zachycování dešťové vody z okapu. Sud lze řetízkem připnout k zábradlí u schodiště (proti odcizení), případně jiná možnost uchycení. Navrhuji totéž…

 • Lukáš

  Parkourové hřiště

  Jedná se o parkourové hřiště vystavěné pro podporu v posledních letech se značně rozvíjející komunity parkouristů. Tento populární, a pro mnohé i adrenalinový "sport", si zaslouží pozornost. Mladí lidé netráví čas u počítačů, mobilů, her, po hospodách apod., ale naopak pohybem. Protože v Ostravě nejsou pro parkour vhodné podmínky a lidé tak zbytečně riskují (skáčou přes lavičky, zídky atd.),…

 • Martin

  Chodník, kde chodí lidi

  Zřízení chodníku na místě, kde lidé vyšlapali na trávníku pěšinku. Jedná se o ul. Francouzská – chybí chodník, který by spojil banku s chodníkem vedoucím okolo (cca 15 m).