Dětské hřiště na Mongolské

Popis projektu

Znovuzřízení dětského hřiště, které bylo před cca 3-4 lety zrušeno, protože nevyhovovalo evropským normám. Doplnění vhodných herních prvků - průlizek, klouzaček atd. ke stávajícímu pískovišti.

Jak využijí nápad obyvatelé Poruby

Hřiště pro děti. Dospělí budou moci při pohledu na hřiště kladně odpovědět na otázku: „A co děti? Mají si kde hrát?“

Odůvodnění posouzení proveditelnosti:

Realizaci návrhu po technické stránce nic nebrání, rozpočet navrhovaných aktivit odpovídá skutečnosti.