Naše zahrádka

Popis projektu

Prostor je v současnosti využíván především obyvateli přilehlých domů. Ať již pro relaxaci, hru s dětmi, sousedská setkání či samotnou péči o park.
Oblast je mírně zanedbaná. Dříve instalované sušáky a zpevněné plochy již neslouží svému účelu. Po již odstraněných sušácích zde zbyly základy a vyčnívající trubky, které jsou nebezpečné především pro hru a pohyb dětí.
V poslední době zde proběhlo několik aktivit spoluobčanů mající za cíl zkultivovat daný prostor (odstranění vyvrácených obrubníků, výsadba nových stromků, keřů či rostlin, odplevelení společného chodníku, kompletní vyčištění dětského pískoviště od prorůstajících kořenů, vyčištění chodníku kolem pískoviště, zavezení hlubších jam a pokusy o srovnání větších terénních nerovností).
To mělo za výsledek častější využívání parku spoluobčany: hra dětí, sousedská setkání a společensko/rodinné aktivity. Avšak pro komplexní řešení je nutná spolupráce s místním úřadem.
Náš projekt v sobě zahrnuje odstranění barier(nepotřebné sušáky a chodníčky) a sjednocení travnatých ploch doplněných o novou výsadbu a instalaci dřevěné rámové konstrukce.

Kromě humanizace parku má projekt za cíl zapojit více obyvatel do péče o lokalitu, podpořit komunitní smýšlení a společenskou odpovědnost za rozvoj oblasti, snížit negativní sociální jevy v lokalitě (bezdomovci často pobývající u objektu hospody Assen, vandalismus, znečišťování lokality návštěvníky zahrádky hospody Assen, kteří zde vykonávají potřebu), vytvořit příjemnější prostředí i pro klienty Domu duševního zdraví, který se nachází v sousedství parku a v neposlední řadě předcházet negativním jevům, které lze očekávat po dokončení rekonstrukce areálu býv. hřiště VOKD v podobě zvýšeného počtu návštěvníků areálu i hospody Assen.

Navrhujeme následující úpravy:

- odstranění dlaždic a obrubníků v místě:
bývalé plochy pro sušení prádla a malých přípojných chodníčků
v místě spojení komunikačního chodníku a pískoviště
chodníčku okolo stromu proti zadnímu vchodu domu 1079/11
- drobné lokální opravy stávajícího komunikačního chodníku podél budovy
- odstranění sušáků na prádlo včetně odstranění zbytky zabetonovaných trubek po sušácích na prádlo vyčnívajících z terénu
- srovnání terénu, osev travním semenem
- oprava/výměna dřevěných prken na pískovišti
- oprava chodníčku/ochozu kolem pískoviště
- výsadba živého plotu či dalších dřevin dle doporučení urbanisty či zahradního architekta
- instalace dřevěné rámového konstrukce, která bude mít multifunkční využití (možnost zavěsit houpačku či houpací síť, branky pro hru dětí)
- vytvoření zpevněné plochy ze stávajících dlaždic, o velikosti 3x4m pro možnost dočasného umístění stolu/grilu v případě sousedského setkání či jiné společenské aktivity