• Úvod
  • Přihlášení návrhu

Přihlášení návrhu

Projekt Zelená Porubě postupuje do třetího ročníku!

Máte už nápad, který byste chtěli přihlásit do letošního ročníku Zelená Porubě? Už od 2. května do 30. června budete moci své návrhy přihlašovat.

Dokumenty ke stažení

Formulář pro podání návrhu

Předpokládané náklady související s realizací návrhu s DPH

Jak zjistit výši nákladů?
Navrhovatel může využít orientačního ceníku, který byl sestaven pro účely projektu (k nahlédnutí je u koordinátorky projektu), nebo můžete udělat ke zjištění nákladů vlastní průzkum, například u dodavatelů služeb, požadovaných komponentů či u realizátorů podobných projektů.

Nezapomeňte na náklady na projektovou dokumentaci!
Pokud se jedná o návrh, pro jehož realizaci je nutné zpracovat projektovou dokumentaci (PD), musí být započteny také tyto náklady. Orientačně lze stanovit, že náklady na PD činí 10 % realizačních nákladů. Navrhovatel může stanovení nákladů na PD předem konzultovat prostřednictvím koordinátorky projektu, případně mu bude později doporučeno výši nákladů upravit.

Položka Popis Počet jednotek Jednotka (ks, m2...) Cena za jednotku
včetně DPH
Cena celkem
včetně DPH
Celkem

Přiložit dokumenty

Povinná příloha – maximální velikost 2 MB

Povinná příloha – maximální velikost 2 MB

Povinná příloha – maximální velikost 2 MB

Nepovinné přílohy – maximální velikost 2 MB