Přihlaste se k odběru všech důležitých informací na váš e-mail

Zelená Porubě má 18 přihlášených návrhů!

Poslední květnový den byl tím posledním, kdy jste mohli odevzdat své návrhy do projektu Zelená Porubě. Některé návrhy přišly s předstihem, jiné na poslední chvíli, celkově se jich ale nakonec sešlo osmnáct. V letošním roce převládají návrhy na dětská hřiště a posezení, ale vyskytly se i zajímavosti v podobě návrhu na parkourové hřiště nebo veřejnou nájezdovou rampu pro údržbu vozidel.

Děkujeme všem, kteří se rozhodli aktivně něco udělat pro změnu ve svém okolí. Všech návrhů si velmi vážíme Návrhy teď projdou formální kontrolou, která ověří, že jsou kompletní. Potom budou návrhy předány odborným zaměstnancům úřadu, kteří posoudí, zda jsou technicky realizovatelné. Budou hodnotit, jestli se návrh vůbec dá uskutečnit, zda jeho realizaci nebrání nějaké strategické plány města či obvodu a také to, jestli je rozpočet, který lidé v přihlášce uvedli, reálný. Pokud se vyskytnou jakékoli problémy, zaměstnanci autorům navrhnou řešení, jak návrh upravit.

Všechny návrhy, které projdou kontrolou, zveřejníme na těchto stránkách a na podzim budete vybírat ty, které se vám nejvíce líbí.