• Úvod
  • Etapy
  • Svůj nápad konzultujte s odborníky

Svůj nápad konzultujte s odborníky

I podané návrhy můžete dále upravit.

Všechny návrhy projdou nejprve formální kontrolou, která ověří, jestli je formulář správně vyplněn, jestli jsou doloženy všechny povinné přílohy a zda se projekt týká pozemků, které má městský obvod Poruba ve správě. O výsledku kontroly vašeho návrhu vás budeme informovat a pokud to bude potřeba, můžete ve stanoveném termínu návrh doplnit nebo opravit.

Projekty, které projdou formální kontrolou, posoudí v další fázi odborná komise a vybere maximálně 3 návrhy, které postoupí do hlasování.