Přihlaste se k odběru všech důležitých informací na váš e-mail

Nové zásady projektu pro rok 2019

Již čtvrtým rokem budou moci porubané prostřednictvím projektu Zelená Porubě rozhodovat o tom, do čeho bude radnice investovat část peněz ze svého rozpočtu. Pro rok 2019 se ale pravidla projektu dočkala významné změny oproti předchozím třem ročníkům. Nově se bude hlasovat ve dvou kategoriích. V samostatné kategorii budou návrhy, jejichž celkový předpokládaný rozpočet nepřesáhne 100 000 Kč včetně DPH, přičemž pro realizaci takovýchto návrhů vyčlenil městský obvod celkem 300 000 Kč. A samostatně budou lidé hlasovat o návrzích s celkovým předpokládaným rozpočtem do 700 000 Kč, které ale překročí odhadovanou cenu 100 000 Kč. Pro tyto návrhy bude z rozpočtu obvodu vyčleněno až 1 700 000 Kč. Cílem této změny je odděleně podpořit jak drobnější návrhy, jakými může být například lavička nebo nový herní prvek na dětském hřišti, tak rozsáhlejší úpravy veřejného prostoru.

Aby nedocházelo k tomu, že po skončení hlasování postoupí do realizace návrhy, o které porubané nestojí, bude muset získat každý z návrhů v součtu minimálně 50 kladných hlasů.   

Návrhy bude v letošním roce možné opět podávat od 2. května do 30. června elektronicky prostřednictvím internetových stránek www. zelenaporube.cz nebo na tištěných formulářích. Ty si budou zájemci moci vyzvednout na vrátnici budovy Úřadu městského obvodu Poruba na ulici Klimkovická (budova A), v Informačním centru na Hlavní třídě a ve všech porubských knihovnách (L. Podéště 1970, Opavská 6111, Podroužkova 1663, Vietnamská 1541).

Kompletní Zásady realizace projektu Porubský participativní rozpočet 2019 – „Zelená Porubě“ najdete zde.