Navrhněte, co vylepšit

Na začátku je vždy nápad.

Možná už dlouho vnímáte, že ve vašem okolí něco chybí, že by se něco mělo změnit nebo opravit. Pokud se chcete podílet na změně, začněte už teď promýšlet svůj nápad a ptejte se svých známých, diskutujte se sousedy. Jejich pohled a podněty vám pomůžou připravit návrh tak, aby získal co největší podporu. Míra podpory bude totiž v pozdějším veřejném hlasování klíčová.

S nápadem může přijít každý občan Poruby, který dovršil 15 let. Zapojit se tedy mohou jak mladí, tak senioři, pracující či maminky na mateřské dovolené, skupiny studentů i neziskové organizace.
 

Ověřte si, že váš nápad splňuje podmínky

Především musí jít o návrh, který se týká úprav veřejného prostranství a přinese užitek široké veřejnosti. Další podmínkou je, aby se týkal pozemků, které má městský obvod Poruba ve správě. Tuto skutečnost si můžete sami ověřit ve veřejně dostupné on-line databázi katastrálního úřadu – http://nahlizenidokn.cuzk.cz
 

Rádi vám poradíme, ptejte se nás

Nejste-li si jistí, že všemu dobře rozumíte, ptejte se nás! Připravujeme setkání pro všechny zájemce, na kterém představíme proces i pravidla celého projektu. Své dotazy můžete také pokládat koordinátorce projektu prostřednictvím e-mailu zelenaporube@moporuba.cz nebo na tel. č. 720 735 317.

Přihlaste svůj návrh do projektu

Na začátku června zveřejníme on-line formulář pro přihlašování návrhů, popis povinných příloh a návod na vyplnění.

Návrhy budeme přijímat od 1. do 30. června 2022. Během této doby můžete také využít konzultace, které si lze domluvit prostřednictvím koordinátora projektu na e-mailu zelenaporube@moporuba.cz nebo na tel. č. 720 735 317.