Přihlaste se k odběru všech důležitých informací na váš e-mail

Formální hodnocení hotovo. Které návrhy prošly?

Z návrhů, které jste poslali, jen jeden nesplnil formální požadavky a do dalšího kola hodnocení jich tak postupuje sedmnáct.

V osmi návrzích si lidé přejí vylepšení nebo vytvoření prostoru, kde mohou děti i dospělí trávit aktivně volný čas. Kromě klasických herních prvků pro děti navrhují také např. posilovací prvky pro dospělé, dopravní hřiště, zapuštěnou trampolínu nebo parkourové hřiště. Na rozdíl od minulého ročníku nepřišel ani jeden návrh na výsadbu nových stromů, nicméně je zde několik návrhů na založení květinových záhonů. Zajímavým a finančně nenáročným nápadem je umístění sudu pro zachycování dešťové vody (sloužila by pro zálivku květin před vchodem). 

Přehled všech návrhů, které splnily formální požadavky, najdete v této tabulce. 

 Pořadí  Název návrhu     Autor návrhu   
1  Relax pro Porubu aneb sportuje celá rodina  Irena Kirchnerová
2  Odpolední životabudič sousedů  Drahomíra Maděrová
3  Červená, žlutá, zelená - JEDEME!  Adéla Mikesková
4  Dětské hřiště na Mongolské  Martin Bobek
5  Veřejná nájezdová rampa pro údržbu vozidel  Martin Bobek
6  Zpevnění vyšlapané zkratky  Jana Voráčková
7  CHCEME SI HRÁT  Jana Netočná
8  Parkourové hřiště  Lukáš Franta
9  Úprava nadzemní části bývalých toalet na Hlavní třídě  Markéta Opělová
10  Není kde parkovat!!!  Jakub Rohel
11  AKCE TRUHLÍK  Jan Kňazovčík
12  Relaxační náměstíčko na Slavíkové  Jan Kňazovčík
13  Aktivní posezení u Altánku  Jan Kňazovčík
14  Lavička Věrky Špinarové  Štěpánka Ostárková
15  Vchody do domu plné květin  Martin Vejpustek
16  Sud na dešťovku  Sylva Černá
17  Dětské hřiště "Mezi domy"  Lucie Drozdová

Co se bude dít dál? Do konce prázdnin bude probíhat další posuzování návrhů. Budeme zjišťovat, zda jsou technicky realizovatelné a případně navrhovat jejich úpravy nebo doplnění, kontrolovat budeme také jejich rozpočty. Vše samozřejmě ve spolupráci s autory. Konečnou podobu návrhů vám představíme na podzim.