• Úvod
 • O čem to je a jak to celé proběhne?

O čem to je a jak to celé proběhne?

Zelená Porubě, zelená vašim nápadům

Chcete se zapojit do dění v Porubě? Pokud ano, máte jedinečnou příležitost rozhodnout o tom, do čeho bude Poruba investovat část peněz ze svého rozpočtu. Sami můžete přijít s nápadem a přesvědčit ostatní, aby jej v hlasování podpořili. Poruba pak nejúspěšnější nápad zrealizuje.

Zelená Porubě s podtitulem Navrhni svůj dvůr je název projektu, který dává obyvatelům Poruby možnost mít přímý vliv na podobu svého nejbližšího okolí a také na to, jak se bude Poruba v následujících letech rozvíjet. Každý z Porubanů nyní může předložit konkrétní návrh na komplexní proměnu celého dvoru (vnitrobloku). A poté už bude záležet jen na tom, zda váš návrh osloví ostatní, kteří o něm budou hlasovat. Pro další ročník projektu Zelená Porubě vyčlenila radnice opět čtyři miliony korun. Částka bude využita na samotnou úpravu veřejného prostoru, kterou navrhnou obyvatelé Poruby a která získá největší podporu ve veřejném hlasování. Výsledné návrhy, které budou řešit veřejný prostor koncepčně, vzniknou ve spolupráci s odborníky z úřadu městského obvodu a ateliéru MAPPA, architekty,  a především s místními obyvateli. Fantazii se žádné meze nekladou a budeme rádi, pokud dostaneme řadu netradičních návrhů, které přispějí k zatraktivnění Porubských dvorů.

Metodě, při které sami obyvatelé rozhodují o využití části rozpočtu, se říká participativní (účastnický) rozpočet. Nejdůležitější je při něm úzká spolupráce obyvatel s radnicí. 

Zelená Porubě není projektem jen na jeden rok. Vítězným návrhem ročníku 2020 bylo Duhové hřiště, které bylo slavnostně otevřeno v listopadu 2022. Věříme, že i letošní ročník bude úspěšný. 

Kompletní Zásady realizace projektu Porubský participativní rozpočet 2022 – „Zelená Porubě - navrhni svůj dvůr“ najdete zde.

A jak přesně bude celý proces probíhat? Uskuteční se v několika krocích

1. Navrhněte, co vylepšit

 • Na začátku je vždy nápad
  Možná už dlouho vnímáte, že ve vašem okolí něco chybí, že by se něco mělo změnit nebo opravit. Pokud se chcete podílet na změně, začněte už teď promýšlet svůj nápad, ptejte se svých známých, diskutujte se sousedy. Jejich pohled a podněty vám pomůžou připravit návrh tak, aby získal co největší podporu. Míra podpory bude totiž v pozdějším veřejném hlasování klíčová.

  S nápadem může přijít každý občan Poruby, který dovršil 15 let. Zapojit se tedy mohou jak mladí, tak senioři, pracující či maminky na mateřské dovolené, skupiny studentů, neziskové i příspěvkové organizace
   
 • Ověřte si, že váš nápad splňuje podmínky
  Především musí jít o návrh, který se týká úprav dvora (vnitrobloku) a přinese užitek široké veřejnosti. Další podmínkou je, aby se týkal pozemků, které má městský obvod Poruba ve správě. Tuto skutečnost si můžete sami ověřit ve veřejně dostupné on-line databázi katastrálního úřadu - http://nahlizenidokn.cuzk.cz.

  Promyslete si, co konkrétně by se mělo v průběhu relizace na dvoře (vnitrobloku) změnit či doplnit (herní prvky, lavičky či další mobiliář, opravy chodníků, úpravy zeleně a jiné).
   
 • Rádi vám poradíme, ptejte se nás
  Nejste-li si jisti, že všemu dobře rozumíte, ptejte se nás! Připravujeme setkání pro všechny zájemce, na kterém představíme proces i pravidla celého projektu. Své dotazy můžete také pokládat koordinátorovi projektu prostřednictvím e-mailu zelenaporube@moporuba.cz nebo na tel. č. 720 735 317.
   
 • Přihlaste svůj návrh do projektu
  Na začátku června zveřejníme formulář pro přihlašování návrhů, popis povinných příloh a návod na vyplnění. Formulář bude od 1. června 2022 k dispozici on-line v sekci přihlásit návrh.

  Návrhy budeme přijímat od 1. do 30. června 2022. Během této doby můžete také využít konzultace, které si lze domluvit prostřednictvím koordinátora projektu na e-mailu zelenaporube@moporuba.cz nebo na tel. č. 720 735 317.

2. Váš návrh bude posouzen odbornou komisí

Všechny návrhy budou posouzeny odbornou komisí, která má minimálně 7 členů, složenou z pracovníků úřadu, zástupce Městského ateliéru prostorového plánování a architektury (MAPPA) a architekta. Z podaných návrhů vybere komise maximálně 3 nápady, které postoupí do veřejného hlasování.

3. Nápad představte sousedům a získejte pro něj podporu

Pro návrhy, které po posouzení odbornou komisí postoupily do veřejného hlasování, bude ve spolupráci architekta a navrhovatele, za dohledu zástupce úřadu obvodu, připraven ideový návrh včetně vizualizací.

Se svým návrhem byste měli seznámit co nejvíce lidí a přesvědčit je, aby jej ve veřejném hlasování podpořili.

4. Hlasujte pro nejlepší nápady

O tom, které návrhy budou nakonec realizovány, rozhodnou hlasováním sami obyvatelé Poruby. Seznamte se s jednotlivými náměty a dejte svůj hlas tomu, který se vám bude nejvíce líbit, nebo který bude podle vás nejužitečnější. K dispozici budete mít 1 hlas kladný pro námět, který budete chtít podpořit a 1 hlas záporný pro věc, která se vám líbit nebude.

Hlasování se uskuteční v únoru 2023, přesné datum zahájení a ukončení hlasování zveřejníme s dostatečným předstihem.

5. Radnice vítězný projekt zrealizuje, výsledek bude sloužit všem

Výsledky hlasování budou zveřejněny v březnu 2023 a bezprostředně poté začnou práce na dopracování projektu. K samotné realizaci dojde v průběhu roku 2023. O tom, jak práce postupuji, vás budeme informovat.